ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała
Currently Browsing: Felietony filozoficzne

Felietony filozoficzne

Felietony pochodzące z książki I nadziwić się nie mogę…

  1. Szczęście
  2. Przyjaźń
  3. Pochwała przyjemności
  4. Rozsądek
  5. Stoicki spokój
  6. Sokratejska metoda rozmowy
  7. Filozofia jako sztuka umierania
  8. A cóż to jest prawda?
  9. Kłamstwo
  10. Poznanie drugiego

 

 

 

 

 

 


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD