prof. UKSW dr hab. Maciej Bała
Currently Browsing: Aktualności

X Zjazd Filozoficzny

logo_ZFTrwa w Poznaniu X Zjazd Filozoficzny (15-19.09.2015), Sekcja filozofii religii jest bardzo popularna 🙂

Zobacz program – strona zjazdu

Mój referat: Racjonalność wiary w interpretacji J.-L. Mariona


Wakacje :-)

cham2015 Czas wakacyjny powoli się już kończy 🙂 i tradycyjnie wspinaczka w Chamonix.
Jedna z ładniejszych dróg wspinaczkowych, którą zrobiłem w tym roku 🙂


Konferencja: Symbole religijne i narodowe

Zapraszam na konferencję do Gdańska.Symbole


Wprowadzenie do filozofii J.-L. Mariona

Marion_ChPolecam nowe wprowadzenie do filozofii J.-L. Mariona, które ukazało się we Francji: Philosophie de Jean-Luc Marion : Phénoménologie, théologie, métaphysique, éd. Ph. Capelle-Dumant, Paris 2015. Jest to praca zbiorowa, która koncentruje się wokół trzech pól badawczych francuskiego myśliciela.  Pierwsze z nich, to poszukiwanie „nowej fenomenologii”, która, jak zauważa Capelle, we wstępie, oscyluje pomiędzy dziedzictwem Husserlowskim a propozycjami Heideggera. Ostatecznie przybiera ona kształt znanej propozycji: donacji. Autorzy tomu proponują także analizy dwóch, zdecydowanie mniej eksponowanych, zagadnień w twórczości Mariona: jego podejścia do metafizyki (i to nie tylko na zasadzie radykalnej krytyki onto-teologii) oraz jego interpretacji roli teologii. Porzucenie onto-teologii, komentuje dalej Capelle, wcale nie oznacza odejścia od metafizyki. Teologia z kolei, zdaniem Mariona, to nadal interesujące wyzwanie dla racjonalności, i może być ona rozumiana zarówno jako teologia negatywna czy też filozoficzne próby wyartykułowania podstaw wiary.  Działo Mariona oczywiście nie jest jeszcze zakończone, ale dobrze, że pojawiają się już publikację starające się usystematyzować jego osiągnięcia. I z pewnością do takich należy omawiane dzieło pod redakcją Ph. Capelle.


Poszukiwania metafizyczne

Poszukiwania_metafizyczneKolejna publikacja prof. Marka Szulakiewcza Poszukiwania metafizyczne (wydawnictwo UMK, Toruń 2014) podejmuje ważne zagadnienie jakim jest przywrócenie we współczesnj kulturze i  filozofii roli metafizyki. Bez otwarcia się na  to, co”przekracza” człowieka otaczający nas świat nie byłby  „naszym” światem. Oczywiście metafizyka proponowana przez Szulakiewicza nie jest klasyczną metafizyką  (nazywaną przez niego metafizyką „fundamentów”), a poszukiwaniami opartymi na doświadczeniu miłości i dialogu. To one potrafią ocalić, to co nieskończone (s. 89). Wiele też miejsca poświęca analizom obecności religii i sacrum w dzisiajszej kulturze. Podobnie jak w przypadku metafizyki, człowiek potrzebuje sacrum, bo nie potrafi zamknąć swojego życia tylko i wyłącznie w doczesności. Niestety pojawiają się tutaj dwa niebezpieczeństwa: z jednej strony sakralizacji otaczającego świata z drugiej lub tzw. „sacrum dzikiego”, czyli takiego, które odpowiada upodobaniom i pragnieniem człowieka, czego np. wyrazem jest rosnące upodobanie do magii, wróżbiarstwa czy numerologii. Jednakże widoczny powrót religii  nie jest powrotem do tradycyjnych, historycznych wyznań, chodzi raczej o świadomość, że ten świat nie jest całym światem i musimy pozostać otwarci (s. 209). Jest to więc religia rozumiana jako droga do duchowości, a nie jako przekonanie o istnieniu Boga (s. 210).

Z pewnością apel Szulakiewicza o powrót do metafizyki jest interesujący i ważny, szkoda tylko, że mimo wszystko nadal odrzucana jest klasyczna metafizyki fundamentów i  pozostaje  metafizyka”samych pytań”.


« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD