prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Co z tą filozofią?

Polecam lekturę tekstu A. Szutta (UG) i R. Kryńskiego (KUL). Tekst prezentuje, w formie dialogu pomiędzy zwolennikiem filozofii a osobą względem tego rodzaju dyscypliny krytyczną.

Link do tekstu


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD