ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Filozofia piekła

Wykład dla studentów UKSW w ramach zajęć z filozofii religii

Filozofia_piekla

Filozofia piekła? Już samo to określenie może budzić zdziwienie i niedowierzanie jak filozof może zajmować się zagadnieniem, które z jednej strony zarezerwowane jest dla teologii, a z drugiej przekracza całkowicie zdolności poznawcze człowieka. Ale problematyka pogodzenia wiecznej kary z dobrym i miłujacym Bogiem jest już wyzwaniem dla rozumu ludzkiego. Czy wieczne potępienie nie jest sprzeczne ze szczęśliwością Boga, który pragnie aby wszyscy byli zbawieni? Czy istnienie piekła jako wiecznego stanu nie oznacza porażki wszechmocnej Miłości? Czy człowiek jest w stanie popełnić takie czyny, które uzasadniałyby wieczne oddzielenie od Miłosiernego Boga? Są to tylko niektóre pytania, na które starają się odpowiedzieć dwie interesujące publikacje z tego zakresu. Pierwsza z nich, to praca znanego polskiego teologa, obrońcy koncepcji nadziei zbawienia dla wszystkich, ks. W. Hryniewicza, Nadzieja grzesznych ludzi. Problem piekła we współczesnej filozofii religii (Warszawa 2011). Polski teolog w dużej mierze analizuje drugą wspominaną tutaj pracę, a jest nią zbiór artykułów amerykańskich filozofów religii, pod znamiennym tytułem: The Problem of Hell. A Philosophical Anthology, wyd. J. Buenting, Farnham 2010). O ile ks. Hryniewicz wyraźnie optuje za stanowiskiem określonym mianem uniwersalizmu zbawienia, o tyle antologia amerykańska jest prezentacją bardzo różnych, wręcz przeciwstawnych stanowisk, od obrońców „klasycznego” rozumienia piekła do zwolenników całkowitej jego negacji. Teoria woluntaryzmu inferlnalnego, eskapizm czy anihilacjonizm to tylko niektóre możliwe teorie, które starają się  zagwarantować spójność obrazu sprawiedliwego i miłującego Boga, wolności człowieka i perspektywy wiecznego potępienia.  Lektura tych tekstów nie daje oczywiście jednoznacznej odpowiedzi jak „rzeczy się mają”, tam „po drugiej stronie” (bo pewnym stopniu odsłania to jedynie Objawienie), ale jest z pewnością ważnym wyzwaniem dla naszej racjonalności, która czasami musi się twórczo zmierzyć z Rzeczywistością przekraczającą ten doczesny porządek bytowania i poznania.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD