ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Konferencja Wokół religijności

Katedra Filozofii Boga i Religii Instytutu Filozofii UKSWLogo Sekcji Bytu, Boga i Religii

zaprasza na konferencję

Wokół religijności

 19 maj 2014 r., godz. 10.00

sala 201, budynek 23
Uniwersytet Kardynała StefanaWyszyńskiego w Warszawie
kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała – Filozoficzna interpretacja modlitwy: Nédoncelle, Schaeffler, Welte

mgr Kamil Hałambiec – Doświadczenie religijne w pismach Jonathana Edwardsa

mgr Anna Lorek-Maciejuk – Rola świadka w procesie uwierzytelniania świadectwa religijnego

ks. mgr Łukasz Pałubicki – Biblijna a filozoficzna koncepcja zbawienia

mgr Mirosław Pamrów – Wiara i wierzenie. Analiza porównawcza

mgr Joanna Skurzak – Religijność a cielesność

ks. mgr Przemysław Zgórecki – Doświadczenie wiary pierwszych chrześcijan jako punkt wyjścia dla hermeneutyki faktyczności Martina Heideggera


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD