ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Książeczka o człowieku wierzącym

JudyckiJak stwierdza prof. Judycki we wstępie do swojej  nowej książki „Książeczka o człowieku wierzącym”  (Kraków 2014) jej celem jest analiza motywów i racji, które są podstawą wiary religijnej  (s. 7). Elementami relacji religijnej, zdaniem omawianego filozofa, są przede wszystkim: 1) przekonanie o istnieniu Boga, 2) zaufanie do Niego, 3) postawa życiowa, która wyraża się poprzez bezinteresowne, a czami wręcz heroiczne dążenie do dobra, 4) doświadczanie ukrytej obecności Boga.  Na kartach „Książeczki” znajdziemy analizy poszczególnych wspomnianych wyżej elementów, nie tylko dokonane świetnym warsztatem filozoficznym, ale też interesująco zilustrowane przykładami z literatury i sztuki. Nie pozostaje nic innego, jak czytelnika tej recenzji odesłać do samodzielnej lektury tekstu prof. Judyckiego. Chciałbym jednak wskazać na dwa elementy, który zaskoczyły mnie w omawianym tekście. Pierwszy z nich to zaskakująca polemika z dość powszechnym stanowiskiem, że człowiek pobożny żyje oczekiwaniem na życie wieczne (s. 183). Autor „Książeczki” twierdzi, że jest inaczej, człowiek wierzący „nie robi tego, gdyż uświadamia sobie, ze każde wyobrażenie życia wiecznego może się okazać fałszywe” (s. 183). W miejsce oczekiwania na „nowe życie” winien żyć obecnością Boga wykraczająca poza przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Drugim zaskakującym miejscem jest opis tego, co może dziać się w momencie śmierci: odsuniecie się od naszych przeżyć, doświadczenie widoczności samego światła, które uobecnia umożliwia nam poznanie czy proces emblematyzacji całego naszego życia (s.199-201). Propozycje z pewnością ciekawe, ale każdy czytelnik sam oceni na ile zaproponowany opis człowieka wierzącego weryfikuje się w jego życiu.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD