ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Nowe czasopismo „Filozofia religii”

Zapraszam do lektury pierwszego numeru internetowego czasopisma „Filozofia religii”, dostępnego pod adresem: http://www.filozofiareligii.pl/pismo.html.

Pismo, które jest półrocznikiem zostało powołane do życia przy Polskim Towarzystwie Filozofii Religii z siedzibą w Krakowie. Redakcja chce tworzyć pismo otwarte na różne środowiska intelektualne, tak aby stało się miejscem wymiany poglądów badaczy koncentrujących się na człowieku w jego religijnym sposobie bycia. Na jego łamach publikowane będą artykuły naukowe, recenzje, przekłady i portrety.

Wszystkich, którym bliska jest problematyka religii i religijności, Redakcja zachęca do nadsyłania swoich tekstów. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim oraz językach obcych. Propozycje artykułów należy zgłaszać na adres: pismo.filozofiareligii@gmail.com. Szczegółowe informacje dotyczące edycji i formatowania proponowanych artykułów znajdują się pod adresem: http://www.filozofiareligii.pl/zasady-publikacji.html


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD