ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Pomniki polskiej myśli filozoficznej

MNiSW ogłosiło dzisiaj wyniki konkursu Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku. Cieszy fakt, że UKSW w ramach tego konkursu  otrzymało grant na Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria” (prof. J. Żaryn, WNHiS).

Instytut Filozofii UKSW będzie natomiast uczestniczył jako wykonawca w grancie przyznanym Ignatianium, ale mi przypadł zaszczyt kierowania tym projektem 🙂  – Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku

Wyniki na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/…/8f83f6cb74a467445481934aa5d860ed.…


Religia jednostkowych podmiotów

GutowskiFundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” opublikowała kolejną książkę zawierającą cykl Wykładów z Teologii Naturalnej im.  J.M. Bocheńskiego, tym razem wygłoszonych przez prof. P. Gutowskiego: Stare i Nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpień w religii, Kraków 2016. Teza, która przewija się przez całą książkę wskazuje na religie, jako „zorganizowany system ochrony przekonania o centralnej roli podmiotowości opartej na perspektywie pierwszoosobowej” (s. 19). W takiej interpretacji fenomenu religii Bóg stwarza podmiot, nawiązuje z nim relacje, ukierunkowuje go, aby osiagnął  określone ideały. Dla podkreślenia swojej tezy prof. Gutowski podejmuje  polemikę z podejściem naturalistycznym, w tym wypadku z teorią zaproponowana przez D. Denetta, ale także konfrontuje interpretacje Jamesa i Taylora, ostatecznie opowiadając się za stanowiskiem tego pierwszego, dla które Bóg troszczy się o pojedyncze jednostki, a wspólnota odgrywa rolę drugoplanową. W sposób interesujący przedstawione są kolejne problemy związane z religią, a mianowicie zagadnienia: 1) wielości i ewolucji religii; 2) relacji pomiędzy zmianą a stabilnością; 3) roli wątpienia w życiu religijnym. Jak zauważa autor w zakończeniu, człowiek religijny zawsze „próbuje pogodzić nabyty religijny obraz świata  z wątpliwościami, jakie rodzi nowa wiedza naukowa i nowa wrażliwość moralna oraz świadomość wielości religii i światopoglądów” (s. 99). W moim przekonaniu wspomniana książka jest dobrym przykładem poddaniu w wątpliwość tego co wydaje się być „stare” i znalezieniu w tym właśnie „starym” „nowych” odpowiedzi.


Studia z filozofii w j. angielskim

PCE-CE_0Instytut Filozofii UKSW zaprasza na nowe studia w j. angielskim( (II stopnia – magisterskie):  „Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought”. Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 od 1 czerwca 2016.

Szczegóły na www WFCH

Do pobrania:


Wykład prof. J-F. Colosimo

Wykład prof. J.F. Colosimo pt. Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan wschodu.Colosimo_000001

Wykład zorganizowany przez UKSW i Institut  Français Pologne. Wykład był symultanicznie tłumaczony na j. polski.

Wykład w formie video (nagrany i przygotowany przez Fundację Globalna Wioska) – https://youtu.be/z6110p5sejY

3 marzec, aula Schumana, ul. Wóycickiego 1/3 (budynek 21), godz. 11.00

prof. J.-F. Colosimo – wykładowca w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu, eseista, filmowiec, dyrektor wydawnictwa Cerf w Paryżu, znawca filozofii rosyjskiej, autor książek i filmów poświęconych tematyce chrześcijan na bliskim wschodzie. Odznaczony Legią Honorową.


Książka „I Cannot Help but Wonder” jako ćwiczenia on-line

Książka M. Bała, I Cannot Help but Wonder została umieszczona jako e-book i zestaw ćwiczeń na nowej platformie UKSW www.e-pomoce.sjo.uksw.edu.pl. Tekstowi towarzyszy zestawy ćwiczeń dydaktycznych opracowany przez lektorów Studium Języków Obcych UKSW i pracowników Centrum Systemów Informatycznych UKSW. W zestawach są ćwiczenia na zrozumienie tekstu, propozycje pytań do dyskusji oraz typowe ćwiczenia językowe.

Książka jako ćwiczenia on-line została opracowana przez zespół:

Anna Chojnowska – obsługa administracyjna (UKSW)
Paweł Cieszkowski – stworzenie e-booka i obsługa informatyczna (UKSW)
Mirosława Majdan – adaptacja tekstu, ćwiczenia (UKSW)
Monika Nowosielska – adaptacja tekstu, ćwiczenia (UKSW)
Prof. Jean Ward – konsultacja językowa (UG)

Materiały są dostępne po zalogowaniu dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW


« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD