ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Prowadzone zajęcia 2016/17

Instytut Filozofii UKSW:

  1. Seminarium doktoranckie z filozofii religii
  2. Współczesna filozofia Boga (2 sem)
  3. WM dla doktorantów: Eschatologia filozoficzna
  4. Seminarium tematyczne dla doktorantów: Francuska współczesna filozofia religii 

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

  1. Dialog międzyreligijny

Gdańskie Seminarium Duchowne:

  1. Filozofia Boga

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD