ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Radio Filozoficzne „Sed contra”

Polecam uruchomioną stronę Radia Filozoficznego „Sed contra” działającego w Instytucie Filozofii UKSW. Radio „Sed contra”, jak czytamy na stronie „to internetowe radio filozoficzne. Tak się określamy i rozumiemy, chociaż nie mamy ambicji tworzenia radia w dradioosłownym tego słowa znaczeniu. Nie nadajemy całodobowego programu, wiadomości oraz prognozy pogody. Naszą ambicją jest systematyczne przedstawianie słuchaczom kolejnych audycji, których cechą charakterystyczną będą filozoficzne powiązania ich twórców – w większości studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach którego radio działa i rozwija się”.

Obecnie można posłuchać kilku przygotowanych audycji:


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD