ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Relacja między rozumem i wiarą

Konferencja zorganizowana przez Tow. Fides et ratio, Wdzięczni Bożej Opatrzności, 30.05.2009


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD