ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Akademia Młodego Filozofa

Zapraszam na IV edycję Akademii Młodego Filozofa pt. „Filozoficznie o miłości”.
Warsztaty dla licealistów odbędą się w budynku 23 Uniwersytetu (ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie)
w dniu 17 maja 2012 r. w godz. 10.00-13.30.
Plan IV Akademii Młodego Filozofa:
1.Spektakl filozoficzny „Miłość platońska” – sala 106
2.Film „Filozoficznie o miłości” (przygotowany przez doktorantów Instytutu Filozofii UKSW) – sala 106
3.Warsztaty filozoficzne w grupach (11.00-11.45 oraz 12.00-12.45)
4.Podsumowanie warsztatów 13.00-13.30 (sala 106) – Dziekan Wydziału


Zło na ławie oskarżonych – materiały

Materiały z III edycji Akademii Młodego Filozofa, która w tym roku była poświęcona refleksji nad problematyką zła.

Czym jest zło? Jaka jest jego natura? Dlaczego człowiek ulega tak łatwo złu? Kto za nie ostatecznie odpowiada – człowiek czy Bóg? Na te pytanie, razem z młodzieżą liceów warszawskich, szukali odpowiedzi pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Filozofii UKSW. W warsztatach wzięli udział uczniowie  z LXXV Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego, z Liceum Plastycznego oraz z I Katolickiego Liceum Społecznego.

Akademia składała się z dwóch części: spektaklu opracowanego i wystawionego przez społeczność Instytutu Filozofii UKSW oraz warsztatów.

Materiały do pobrania:

  1. scenariusz spektaklu
  2. prezentacja poszczególnych filozofów ze spektaklu
  3. karta do głosowania (po spektaklu młodzież głosowała na filozofa, który ich najbardziej przekonał w kwestii wytłumaczenia natury zła)

Polecana bibliografia:

T. Gadacz, Enigma cierpienia, w: Człowiek wobec religii, red. K. Mech, Kraków 1999, s. 223-237;
K. Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej, Wrocław 2010;
M. A. Krąpiec, Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Lublin 1995;
A. Plantinga, Bóg, wolność, zło, Kraków 1995;
Studia z dziejów filozofii zła, red. R. Wiśniewski, Toruń 1999;
J. Wojtysiak, Filozofia i życie, Kraków 2007, s. 385-409;
Zło jako wyzwanie dla rozumu, „Znak”, 2006, nr 9.


Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD