ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

O człowieku w czasach trudnych

szulakiewiczJuż sam tytuł nowej publikacji prof. Marka Szulakiewicza O człowieku w czasach trudnych (wyd. UMK, Toruń 2012) wskazuje na główne zadanie jakie sobie stawia autor: jak pomóc odnaleźć się człowiekowi w dzisiejszych czasach. A czasy są trudne: brak uniwersalnych wartości, pogoń za dobrami materialnymi, zanik fundamentów, na których można budować swój system przekonań. I stąd człowiek ma prawo odczuwać zagubienie w tych niepwnych czasach. Książka prof. Szulakiwicza nie jest jednak socjologiczno-filozoficznym opisem tych „trudnej” sytuacji człowieka, lecz poszukiwaniem możliwych z nich wyjścia. Oczywiście droga wiedzie przez filozofię, a szczególnie poprzez ponowne odkrycie dobrze rozumianej mądrości i przywrócenie pojęcia prawdy. Ta pierwsza, mądrość, nie utożsamia się z wiedza, lecz jest to poznanie oparte na wartościach, kluczem do jej zrozumienia jest doświadczanie tych ostatnich, co w konsekwencji prowadzi do przemiany człowieka: mądrość jako sposób bycia oznacza przemianę naszej obecności świat i przemianę nas samych z bytu „dla siebie” w „byt dla innych”. Prawda, jak podkreśla Szulakiewicz, przestała być traktowana jako fundament, jako wartość uniwersalna, wszystko jest „indywidualne” i „subiektywne”. Współczesność odrzuciła prawdę wraz z odrzuceniem metafizyki, a jednak zasadnicze pytanie „dlaczego?” nadal wspinane jest w naturę człowieka. Propozycja toruńskiego filozofa sprowadza się do zaproponowania dwóch strategii ponownego okrycia tego co ważne i uniwersalne. Pierwsza z nich to transcendentalna teoria ważności, która szuka „konieczności”, ale nie popełnia błędu dotychczasowej filozofii, która poszukiwała jednego porządku dla różnych obszarów ludzkiej działalności.  Druga ze strategii przezwyciężania sceptycyzmu to hermeneutyczna teoria wartości. Jej najważniejszym atutem jest ukazanie, że w przeszłości, w istniejących tradycjach zawarte są nowe możliwości, które mogą stać się wskazówka na nasze czasy. To co przeszłe nie jest więc naszym zniewoleniem, z którego za wszelką cenę trzeba się wyzwolić, lecz  jest fundamentem dobrze rozumianej wolności. Bo to właśnie wypaczanie wolności jest jedną z największym przyczyn „trudności” czasów w jakich przychodzi nam dzisiaj żyć.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD