ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Publikacje doktoratów

NapadloGratuluję młodym doktorom opublikowania swoich rozpraw, które powstały w ramach seminarium doktoranckiego w katedrze Filozofii Boga i Religii IF UKSW

  1. Marcin Napadło, Pytanie O Boga. Filozofia religii Paula Tillicha, Płock 2015 (5 tom serii „Filozofia i Religia” wydawanej przez Katedrę Filozofii Boga i Religii IF UKSW).
  2. Sonia Ruszkowska, Każdemu własna śmierć. O przywracaniu podmiotowości ofiarom zagłady, Warszawa 2014.Ruszkowska

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD