ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Filozofia życia wiecznego

zycieMonografia Ireneusza Ziemińskiego Życie wieczne.Przyczynek do eschatologii filozoficznej  (Poznań 2013) podejmuje istotne zagadnienie dla filozofii religii jakim jest racjonalna analiza możliwości i realności życia wiecznego. Weryfikacja istniejących hipotez dotyczących życia wiecznego – nieśmiertelności biologicznej, nieśmiertelności duszy, reinkarnacji, zmartwychwstania ciał, wiecznych powrotów, nieśmiertelności w kulturze – weryfikowane są na podstawie przezwyciężenia zasadniczych aporii związanych możliwością pośmiertnej egzystencji. Podstawową jest oczywiście aporia realności takiego życia, tzn. czy śmierć jest początkiem nowego życia czy unicestwieniem naszego istnienia. Kolejna trudność dotyczy samej spójności nowej formy życia, a dokładniej o wykluczania się czasowego i wiecznego sposobu życia. Również problematyczne jest zapewnienie tożsamości podmiotowej: czy osoba, która dostąpi wieczności nadal będzie tym samym człowiekiem, który żył i funkcjonował tu na ziemi. Kolejne aporie powiązane są z kwestiami epistemologicznymi (warunkiem życia wiecznego jest nie tylko jego istnienie, ale także rozpoznanie tego stanu przez osobę, która go dostąpiła), z warunkami aksjologicznymi (czy nowe życie jest absolutnym dobrem, czy tylko lepszym stanem niż obecnie doświadczanym), z warunkami etycznymi (czy życie wieczne jest warunkiem moralności) czy wreszcie z warunkami teologicznymi (czy istnienie Boga jest koniecznym warunkiem zapewnienia możliwości nowego egzystencji). Nie każda z hipotez życia wiecznego spełnia wszystkie z wymiennych warunków, np. propozycja nieśmiertelności poprzez kulturę i wytwory człowieka nie potrzebuje istnienie Absolutu, ale taka nieśmiertelność nie jest propozycją, która odpowiada na niezwykle silne pragnienie indywidualnej nieśmiertelności wpisanej w naszą podmiotowość. Druga cześć monografii  koncertuje się na problemie realności życia wiecznego, co autor sprowadza do takich zagadnień jak: czasowość i wieczność „ja”, doświadczenie czasu i jego rozmaitych wymiarów jako wieczności, czy wreszcie podejmuje próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie – czy wieczność jest dostępna jedynie w życiu na ziemi, czy również po śmierci. Konkluzja książki jest bardzo ostrożna: z jednej strony „mamy prawo przyjąć, że życie wieczne istnieje i że jest dostępne już na ziemi”, z drugiej strony „nie możemy wykluczyć możliwości życia wiecznego po śmierci” (s. 594). I z taką nadzieją powinniśmy przeżywać naszą obecną egzystencję.


Wprowadzenie historyczne do filozofii religii

Na rynku wydawniczym pojawił się nowy podręcznik wprowadzający w zagadnienia filozofii religii: L.T. Zagzebski, Wprowadzenie historyczne do filozofii religii, Kraków 2012.  Ale brew temu, co sugerowałby tytuł, nie jest to tylko historyczny przegląd stanowisk filozoficznych w kwestii Boga i religii. Autorka nie tylko przedstawia  historię filozofii Boga i religii, ale proponuje też własne, oryginalne rozwiązania np. w kwestii natury Boga. Struktura podręcznika ma  bardzo charakterystyczny układ dla analitycznej filozofii religii, która wspólnie omawia zagadnienia filozofii Boga  z problematyką filozofii religii, i z pewnością ta pierwsza jest dominująca (klasyczne argumenty za istnieniem Boga, natura Boga, problem wolności i łaski, zagadanie zła). Ważnym uzupełnieniem każdego rozdziału jest bardzo szczegółowa bibliografia, która polskiemu czytelnikowi pozwoli na jeszcze lepsze poznania analitycznego sposobu uprawiania filozofii religii.


Filozofia religii. Dydaktyka filozofii t.2

Wyszła nowa publikacja z filozofii religii, podręcznik dydaktyczny z filozofii religii wydany przez KUL.

Filozofia religii, Dydaktyka filozofii T. 2, red. S. Janeczek, Lublin 2012.

SPIS TREŚCI
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Przedmowa

Nauki o religii
Andrzej Bronk SVD (KUL), Metodologiczny status nauk o religii
Jacek J. Pawlik SVD (UWM), Antropologia religii
Ks. Jerzy Szymołon (KUL), Psychologia religii
Ks. Janusz Mariański (KUL), Socjologia religii
Ks. Marian Rusecki (KUL), Teologia religii

Filozofia religii
Zofia J. Zdybicka UKSJ (KUL), Klasyczna realistyczna filozofi a religii
Marek Piwowarczyk (KUL), Analityczna filozofia religii
Karol Tarnowski (UPJPII), Francuska filozofia religijna
Ks. Maciej Bała (UKSW), Hermeneutyczna filozofia religii
Ks. Sławomir Szczyrba (UKSW), Filozofia religii w ramach filozofi i dialogu
Jan A. Kłoczowski OP (UPJPII), Problem doświadczenia religijnego
Ks. Stanisław Wszołek (UPJPII), Racjonalność wiary religijnej w dobie nowego ateizmu
Ks. Piotr Moskal (KUL), Religia i prawda. Filozofia religii, apologia religii, diagnostyka religii
Robert T. Ptaszek (KUL), Religia a alternatywne ruchy religijne

Refleksje dydaktyka
Ks. Jan Sochoń (UKSW), Filozofia religii – sposoby i możliwości nauczania

Indeks osobowy


Wykłady (audio)

1. Materiał z konferencji Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie?, AGH, Kraków, 19-20.12.2013

2. Zło na ławie oskarżonych – cykl wykładów na temat zła

3. Filozofia religii


Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD