ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Homilia – Święto UKSW

Homilia w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego z okazji Święta Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, (24.05.2015, Bazylika Św. Krzyża w Warszawie)bazylika

Link do homilii


Homilia – święto UKSW

UKSWZapraszam do wysłuchania homilii w czasie Mszy św. z okazji święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kościół pw. Świętego Krzyża w Warszawie, 25.05.2014. – Homilia_Swieto_Uczelni

 


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD