ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Jezus Kołakowskiego

Kolakowski_JezusWydanie nieopublikowanego dzieła Kołakowskiego „Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny” (Kraków 2014) nie jest pierwszym zmaganiem się tego wybitnego filozofa z postacią Jezusa. Wystarczy przypomnieć publikacje „Jezus Chrystus – prorok i reformator” czy jego zarys filozofii religii „Jeśli Boga nie ma…”. Z pewnością we wszystkich pracach, choć pisanych w różnych kontekstach historycznych i osobistych, można odnaleźć wspólny mianownik: nie można zanegować zasadniczej roli jaka odegrał „mit” Jezusa w dzisiaj cywilizacji zachodniej. Oczywiście należy przypomnieć, że rozumienie mitu u Kołakowskiego nie ma nic wspólnego z „bajkowymi opowieściami”, po mit sięgamy z konieczności, kiedy zwykłymi środkami wyrazu nie jesteśmy w stanie czegoś zakomunikować.  Kołakowski słusznie zauważa, że lepiej czasami wyrażać się w kategoriach mitu i mieć tego świadomość niż samemu tworzyć nowe mity.  Interpretacja Jezusa zawarta w omawianym eseju zawiera dwie zasadnicze tezy: po pierwsze nie można wymazać chrystianizmu i postaci Jezusa  z cywilizacji zachodniej, po drugie należy wrócić do apokaliptyki chrześcijańskiej jako środka uniknięcia apokalipsy dzisiaj. Odsyłam już do lektury samego tekstu, jak obie tezy Kołakowski, we właściwie sobie sposób,  uzasadnia. Polecam jednocześnie interesujące komentarze na temat „Jezusa ośmieszonego” opublikowana na łamach najnowszego numeru Znaku – grudzień 2014 (teksty A. Bielik-Robson, ks. M. Hellera, R. Pawlika, ks. Grzegorz Strzelczyka, S. Obirka).


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD