ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Spotkanie z cyklu Laboratorium Idei. Temat: Filozofia chrześcijańska – byt czy mit?

26 września (piątek) o godz. 19:00 w Płockim Domu Darmstadt, na ul. Stary Rynek 8 odbędzie się panel dyskusyjny z cyklu: „Laboratorium idei”.

To spotkania które mają na celu eksplorację nurtów filozoficzno-religijnych, prześwietlanie założeń popularnych „idei”, badanie kontrowersji światopoglądowych. Będziemy starali się odkrywać koncepcje obecne w kulturze, życiu społeczno-politycznym, filozofii nauki, sztuce, literaturze i ukazywać ich znaczenie. Chcemy w związku z tym podjąć próbę zestawienia stanowisk naukowych i religijnych, społecznych i jednostkowych, a nade wszystko popularyzować wartość zmysłu badawczego i wolnego dyskursu. Temat najbliższego spotkania: Filozofia chrześcijańska – byt czy mit.

Zaproszeni Goście:

  • dr Kazimierz Szałata – filozof, etyk.
  • o. Grzegorz Chrzanowski OP – doktor filozofii i teolog,
  • Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała – filozof

Pierwotne chrześcijaństwo nie było systemem filozoficznym i nie stawiało nawet filozoficznych założeń. Ekspansja chrześcijaństwa wiązała się jednak z napływem idei, wnoszonych przez nowych wyznawców. Posługując się ideami Platońskimi, Arystotelesowskimi, stoickimi, cynickimi, potem i neoplatońskimi – formowała się filozofia chrześcijan. Wyrosłe z tych tradycji pojęcia i idee, rozwijane były na przestrzeni wieków. Chcielibyśmy podyskutować nad obecnym stanem wiedzy filozoficznej w obrębie chrześcijaństwa, głównych złożeń myśli chrześcijańskiej, jej odpowiedzi na aktualne problemy i zadania stawiane przez naukę.


Konferencja Wokół religijności

Katedra Filozofii Boga i Religii Instytutu Filozofii UKSWLogo Sekcji Bytu, Boga i Religii

zaprasza na konferencję

Wokół religijności

 19 maj 2014 r., godz. 10.00

sala 201, budynek 23
Uniwersytet Kardynała StefanaWyszyńskiego w Warszawie
kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała – Filozoficzna interpretacja modlitwy: Nédoncelle, Schaeffler, Welte

mgr Kamil Hałambiec – Doświadczenie religijne w pismach Jonathana Edwardsa

mgr Anna Lorek-Maciejuk – Rola świadka w procesie uwierzytelniania świadectwa religijnego

ks. mgr Łukasz Pałubicki – Biblijna a filozoficzna koncepcja zbawienia

mgr Mirosław Pamrów – Wiara i wierzenie. Analiza porównawcza

mgr Joanna Skurzak – Religijność a cielesność

ks. mgr Przemysław Zgórecki – Doświadczenie wiary pierwszych chrześcijan jako punkt wyjścia dla hermeneutyki faktyczności Martina Heideggera


Socrates Café

W kawiarni Manja rozpoczną swój cykliczny żywot wtorkowe spotkania „Sokrates Café”.

Sokrates_Cafe

W godzina 20-22 Mariusz Malinowski kreuje klubowe – WITALNE ROZMOWY.

Zapraszam

 


Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie? – YouTube

Materiał z konferencji Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie?, AGH, Kraków, 19-20.12.2013 jest dostępny na kanale YouTube. Opublikowane w tej formie są wystąpienia, na które zgodzili się sami występujący.

Link do kanału youtube: http://www.youtube.com/channel/UCMCmmIT-FMV_6tT0g9G963g


Warszawski Dzień Filozoficzny

Serdecznie zapraszam

ateny_a5


« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD