ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Poszukiwania metafizyczne

Poszukiwania_metafizyczneKolejna publikacja prof. Marka Szulakiewcza Poszukiwania metafizyczne (wydawnictwo UMK, Toruń 2014) podejmuje ważne zagadnienie jakim jest przywrócenie we współczesnj kulturze i  filozofii roli metafizyki. Bez otwarcia się na  to, co”przekracza” człowieka otaczający nas świat nie byłby  „naszym” światem. Oczywiście metafizyka proponowana przez Szulakiewicza nie jest klasyczną metafizyką  (nazywaną przez niego metafizyką „fundamentów”), a poszukiwaniami opartymi na doświadczeniu miłości i dialogu. To one potrafią ocalić, to co nieskończone (s. 89). Wiele też miejsca poświęca analizom obecności religii i sacrum w dzisiajszej kulturze. Podobnie jak w przypadku metafizyki, człowiek potrzebuje sacrum, bo nie potrafi zamknąć swojego życia tylko i wyłącznie w doczesności. Niestety pojawiają się tutaj dwa niebezpieczeństwa: z jednej strony sakralizacji otaczającego świata z drugiej lub tzw. „sacrum dzikiego”, czyli takiego, które odpowiada upodobaniom i pragnieniem człowieka, czego np. wyrazem jest rosnące upodobanie do magii, wróżbiarstwa czy numerologii. Jednakże widoczny powrót religii  nie jest powrotem do tradycyjnych, historycznych wyznań, chodzi raczej o świadomość, że ten świat nie jest całym światem i musimy pozostać otwarci (s. 209). Jest to więc religia rozumiana jako droga do duchowości, a nie jako przekonanie o istnieniu Boga (s. 210).

Z pewnością apel Szulakiewicza o powrót do metafizyki jest interesujący i ważny, szkoda tylko, że mimo wszystko nadal odrzucana jest klasyczna metafizyki fundamentów i  pozostaje  metafizyka”samych pytań”.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD