ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Książka „I Cannot Help but Wonder” jako ćwiczenia on-line

Książka M. Bała, I Cannot Help but Wonder została umieszczona jako e-book i zestaw ćwiczeń na nowej platformie UKSW www.e-pomoce.sjo.uksw.edu.pl. Tekstowi towarzyszy zestawy ćwiczeń dydaktycznych opracowany przez lektorów Studium Języków Obcych UKSW i pracowników Centrum Systemów Informatycznych UKSW. W zestawach są ćwiczenia na zrozumienie tekstu, propozycje pytań do dyskusji oraz typowe ćwiczenia językowe.

Książka jako ćwiczenia on-line została opracowana przez zespół:

Anna Chojnowska – obsługa administracyjna (UKSW)
Paweł Cieszkowski – stworzenie e-booka i obsługa informatyczna (UKSW)
Mirosława Majdan – adaptacja tekstu, ćwiczenia (UKSW)
Monika Nowosielska – adaptacja tekstu, ćwiczenia (UKSW)
Prof. Jean Ward – konsultacja językowa (UG)

Materiały są dostępne po zalogowaniu dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW


Co z tą filozofią?

Polecam lekturę tekstu A. Szutta (UG) i R. Kryńskiego (KUL). Tekst prezentuje, w formie dialogu pomiędzy zwolennikiem filozofii a osobą względem tego rodzaju dyscypliny krytyczną.

Link do tekstu


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD