ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Wokół doświadczenia – nowa publikacja

Zapraszam do lektury nowej publikacji przygotowanej przez Katedrę filozofii Boga i religii w ramach serii Filozofia i religia: Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Pelplin 2013wokol_dosw

Spis treści

Jacek Grzybowski
Gra języka i pisma. Jacquesa Derridy doświadczenie gestu odraczania znaczeń

Karolina Ćwik
Doświadczenie szczęścia w ujęciu św. Augustyna

Joanna Skurzak
Doświadczenie własnego ciała. Podwójne wrażenia w interpretacji Husserla

Sonia Ruszkowska
O (nie)możliwości doświadczenia śmierci masowej

Łukasz Pałubicki
Wokół problemu doświadczenia mistycznego
(A. Comte-Sponville, H. Elzenberg, M. Gogacz)

Piotr Drańko
Milczenie, czyli doświadczenie „Ostatniego Boga”

Kamil Hałambiec
Jonathan Edwards, „teolog serca”

Karolina Karaś
Mistyka jako klucz do rozumienia istoty doświadczenia religijnego w poglądach Leszka Kołakowskiego

Maciej Bała
Doświadczenie ateologiczne M. Onfray’a


Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, ed. J. Grzybowski

Polecam nową publikację z filozofii religii i kultury: Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, ed. J. Grzybowski, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2012. Publikacja została przygotowana przez profesorów, adiunktów i doktorantów Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii Instytutu Filozofii UKSW.

Table of Contents

Jacek Grzybowski
Europe – freedom, culture, rationality – an everlasting challenge
Jan Sochoń
On the indefeasible relationship between philosophy and culture
Jacek Grzybowski
Astonishment, anger, community – the sources of European political philosophy
Sławomir Szczyrba
A subjective interpretation of religious experience in the proposal of Martin Buber
Joanna Skurzak
The liturgy as a source of modem culture. The philosophical proposal of Jean-Yves Lacoste
Maciej Bała
Comte-Sponville’s spirituality without God. A new foundation of modem culture?
Jan Sochoń
Faith or spirituality? New challenges of postmodemity
Jarosław Babiński
Ralf Konersmann’s Conception of the Philosophy of Culture
Maciej Bała
Theodicy in Modem Culture. The Proposal of Paul Ricoeur
Biographies of the authors
Index of the names

Filozofia religii. Dydaktyka filozofii t.2

Wyszła nowa publikacja z filozofii religii, podręcznik dydaktyczny z filozofii religii wydany przez KUL.

Filozofia religii, Dydaktyka filozofii T. 2, red. S. Janeczek, Lublin 2012.

SPIS TREŚCI
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Przedmowa

Nauki o religii
Andrzej Bronk SVD (KUL), Metodologiczny status nauk o religii
Jacek J. Pawlik SVD (UWM), Antropologia religii
Ks. Jerzy Szymołon (KUL), Psychologia religii
Ks. Janusz Mariański (KUL), Socjologia religii
Ks. Marian Rusecki (KUL), Teologia religii

Filozofia religii
Zofia J. Zdybicka UKSJ (KUL), Klasyczna realistyczna filozofi a religii
Marek Piwowarczyk (KUL), Analityczna filozofia religii
Karol Tarnowski (UPJPII), Francuska filozofia religijna
Ks. Maciej Bała (UKSW), Hermeneutyczna filozofia religii
Ks. Sławomir Szczyrba (UKSW), Filozofia religii w ramach filozofi i dialogu
Jan A. Kłoczowski OP (UPJPII), Problem doświadczenia religijnego
Ks. Stanisław Wszołek (UPJPII), Racjonalność wiary religijnej w dobie nowego ateizmu
Ks. Piotr Moskal (KUL), Religia i prawda. Filozofia religii, apologia religii, diagnostyka religii
Robert T. Ptaszek (KUL), Religia a alternatywne ruchy religijne

Refleksje dydaktyka
Ks. Jan Sochoń (UKSW), Filozofia religii – sposoby i możliwości nauczania

Indeks osobowy


Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD