ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Efekt Lucyfera. Zło w interpretacji Ph. Zimbardo

Piąty wykład Efekt Lucyfera. Zło w interpretacji Ph. Zimbardo jest już dostępny w formacie mp3 na stronie.


Anglosaska filozofia religii

Anglosaska filozofia religii ma swoją specyfikę i z pewnością jest ona odmienna w swojej metodzie i a także w samej problematyce  niż chociażby filozofia uprawiana we Francji czy w Niemczech.  Na gruncie polskim jest wiele dobrych publikacji ukazujący rozumienie religii w perspektywie analitycznej czy lingwistycznej, do nich dołączyła też ostatnia książka pt. Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, red.   J. Guja, J. Gomułka, Kraków 2011. Jest to zbiór artykułów prezentujący tyko niektóre aspekty współczesnej filozofii anglosaskiej i z pewnością nie należy traktować go jako wyczerpującej monografii na ten temat.  Ale sam dobór tematyki jest bardzo interesujący.  Po bardzo kompetentnym ukazaniu historii tej tradycji (J. Gomułka) poruszane są takie zagadnienia jak: prostota Boga w ujęcia filozofii analitycznej (D. Łukasiewicz), analogiczność języka według I. Ramsay’a (Z. Bomert), zakład Jamesa-Jordana (M. Wójtowicz), pragmatyka religii w ujęciu Peirce’a (A. Doda-Wyszyńska), pluralizm religii (M. Wojewoda, K. Tempczyk), doświadczenie religijne w ujęciu Lonergana (D. Oko), religijne źródła tożsamości według Taylora (J. Brejdak). Do współpracy zaproszeni zostali także autorzy zagraniczni i stąd dwa ciekawe teksty niemieckiego i francuskiego  znawców tradycji analitycznej:   jeden poświęcony unikalności i autentyczności języka religijnego (M. von der Ruhr),  drugi filozofii Plantingi (R. Puivet). Z powyżej prezentacji samego spisu treści widać, że zbiór jest bardzo różnorodny w tematyce, ale właśnie taka jest specyfika filozofii anglosaskiej. Nie ogranicza się ona do jednej tematyki, a stara się podejmować najróżniejsze współczesne wyzwania, ale zawsze , mniej lub bardziej wyraźniej, odwołując się  do języka, bo własnie język jest najważniejszym punktem wyjścia uprawiania filozofii w tej tradycji.


Nihilizm F. Nietzschego

Czwarty wykład Nihilizm F. Nietzschego jest już dostępny w formacie mp3 na stronie.


Wykład: Kanta koncepcja zła moralnego

Trzeci wykład Kanta koncepcja zła moralnego jest już dostępny w formacie mp3 na stronie.


Wykład: Czy zło jest brakiem? Propozycja św. Augustyna

Drugi wykład Czy zło jest brakiem? Propozycja św. Augustyna jest już dostępny w formacie mp3 na stronie.


Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD