prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Wokół doświadczenia – nowa publikacja

Zapraszam do lektury nowej publikacji przygotowanej przez Katedrę filozofii Boga i religii w ramach serii Filozofia i religia: Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Pelplin 2013wokol_dosw

Spis treści

Jacek Grzybowski
Gra języka i pisma. Jacquesa Derridy doświadczenie gestu odraczania znaczeń

Karolina Ćwik
Doświadczenie szczęścia w ujęciu św. Augustyna

Joanna Skurzak
Doświadczenie własnego ciała. Podwójne wrażenia w interpretacji Husserla

Sonia Ruszkowska
O (nie)możliwości doświadczenia śmierci masowej

Łukasz Pałubicki
Wokół problemu doświadczenia mistycznego
(A. Comte-Sponville, H. Elzenberg, M. Gogacz)

Piotr Drańko
Milczenie, czyli doświadczenie „Ostatniego Boga”

Kamil Hałambiec
Jonathan Edwards, „teolog serca”

Karolina Karaś
Mistyka jako klucz do rozumienia istoty doświadczenia religijnego w poglądach Leszka Kołakowskiego

Maciej Bała
Doświadczenie ateologiczne M. Onfray’a


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD